AFA Fastigheter och Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting har förlängt sitt hyresavtal med sju år. Myndigheten stannar därmed kvar på sina 20 000 kvadratmeter på Kungsholmen i Stockholm.
Publicerat 28 april, 2015

Trafikförvaltningen stannar sju år till på Kungsholmen

AFA Fastigheter och Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting har förlängt sitt hyresavtal med sju år. Myndigheten stannar därmed kvar på sina 20 000 kvadratmeter på Kungsholmen i Stockholm.

I samband med förlängningen tas en grön bilaga med i avtalet vars miljöambitioner är i linje med båda parters uttalade klimatfrämjande mål och visioner.

[ Annons ]

– Vi är oerhört glada att vi lyckats erbjuda Trafikförvaltningen en fortsatt väl anpassad lösning för sitt lokalbehov som gör att de sitter kvar på Lindhagensgatan 100 säger Per Orrestig, Fastighetschef på AFA Fastigheter.

– Avtalet som nu slutits med AFA Fastigheter ger oss möjlighet att långsiktigt fokusera på den egna verksamheten och tillsammans ta ett ansvar för vår miljö genom en grön bilaga i enlighet med bådas våra uppsatta mål och visioner säger Förvaltningschef Anders Lindström på Trafikförvaltningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]