Samverkan kring en häggmispel. Jan-Erik Hellman, Vasakronan, Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör Uppsala, Alexandra Hagen, vd White Arkitekter, Johanna Skogestig, vd Vasakronan, och Göran Enander, Landshövding Uppsala Län.
Publicerat 22 oktober, 2019

Trädplantering för rekordstort trähus

I tisdags togs det första symboliska spadtagen i Uppsala för vad som ska bli Sveriges största kontorshus med en stomme helt i trä – Vasakronans Magasin X.

Det behövdes inga stora spadar när den häggmispel, som Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell tagit som ett skott från sin egen trädgård, sattes i kruka. Förhoppningsvis överlever den tillräckligt länge för att kunna blomma ut på någon av balkongerna när Magasin X står klart om två år.

[ Annons ]

Spadtagen togs inne i Juvelen, en ännu ej helt färdigställd byggnad som Vasakronan tillträder om ett par veckor. Häruppifrån kunde man se ner på tomten intill Uppsala station där bygget av Magasin X redan smugit igång.

Johanna Skogestig, vd Vasakronan, berättade att det varit en ganska tuff intern process att bestämma sig för att faktiskt bygga en kontorsbyggnad i trä. Bakgrunden är Vasakronans beslut att ta tag i sina sekundära utsläpp av koldioxid, där byggmaterial står för en stor del.

Varför det är nödvändigt att tämligen skyndsamt agera fundamentalt annorlunda förklarades av den inbjudne professor Kevin Anderson, rankad som en av världens främsta klimatexperter.  Han forskar i energi och klimatförändringar vid University of Manchester men innehar för närvarande en gästprofessur vid Institutionen för Geovetenskap på Uppsala Universitet.

Bland hans uppmaningar fanns krav på att alla nya byggnader måste som minst ha passivhusstandard. Han talade om ”retrofit” av befintliga byggnader, där han inte är främmande för att dela upp större bostäder i mindre hem.

– Det är bra att någon talar klartext i den här smeten av hållbarhetsdiskussioner som vi lever i.

Det var Göran Enander landshövding Uppsala Län, spontana reaktion på professorns budskap. Men han konstaterade att det är ett budskap som tyvärr knappast främjas av ett politiskt landskap där det läggs mer energi på att förneka problematiken än att fatta nödvändiga beslut.

Något som Alexandra Hagen, vd White Arkitekter, menade innebär ett extra stort ansvar för näringslivet att driva på utvecklingen.

Johanna Skogestig höll med, men såg det inte som Vasakronans roll att i första hand syssla med innovation.

– Det är inte vi som är uppfinnare. Men vi kan fungera som testbädd där vi börjar småskaligt för att sedan driva på i stor skala.

Där gav hon en eloge till Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör Uppsala, för god samverkan.

– Här hade vi ett färdigprojekterat hus i stål och betong. När vi ville bygga i trä var vi tvungna att ändra en del, som att vi behövde bygga högre. Och det är jag inte säker på hade gått i någon annan kommun.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]