[ Annons ]

En 20 meter hög skogsalm som den på bilden har en bladyta på 863 kvadratmeter vilket motsvarar 206 pingisbord.
Publicerat 22 juni, 2023

Trädens nytta visas upp i Göteborg

Inför sommaren har Poseidon märkt upp ett antal träd i sina bostadsområden. På träden kan man läsa om vilken nytta just det trädet gör för Göteborg.

Runt om i Poseidons bostadsområden har 17 träd märkts upp med så kallade tree-tags, som beskriver vilken nytta just det trädet gör per år. Till exempel kan en 20 meter hög skogsalm ha en bladyta på 863 kvadratmeter och under ett år ge 579 dagars syre för en person. Trädet kan hantera 3 500 liter regnvatten, lagra 492 kilo koldioxid, samt binda 463 gram luftföroreningar vilket motsvarar 701 kilometers körning med en dieselbil.

– Vi vill på detta sätt sprida kunskap om och få fler hyresgäster att bli medvetna om vad våra träd gör för oss. Träden ger oss syre och förbättrar luftkvalitén genom att binda koldioxid och fånga upp skadliga partiklar. De minskar också risken för översvämningar och hjälper till att hålla husen svala på sommaren, säger Ivana Trogrlic, utemiljöcontroller på Poseidon, i en kommentar.

[ Annons ]

Poseidons drygt 7 000 träd är inlagda i ett kartverktyg där de får ett unikt ID-nummer. På så sätt kan man veta hur stort rotsystemet är, se till att träden är friska och göra riskbedömningar. Informationen från kartverktyget läggs in i ett program som heter i-Tree som visar vad varje träd bidrar med.

Genom att jämföra tree-tags av ett stort, äldre träd och ett mindre, yngre träd blir det också tydligt hur värdefulla våra träd är.

– En äldre skogsalm med en bladyta på 863 kvadratmeter bidrar betydligt mer till att fånga upp vatten och förebygga översvämningar, än en ung lind med en bladyta på 3,6 kvadratmeter. Det tar tid och pengar i form av utebliven nytta att ersätta äldre träd, så vi måste vara rädda om de träd vi har, säger Ivana Trogrlic.

Poseidons utemiljöcontroller Ivana Trogrlic märker en skogsalm på Elins gård 4 med en så kallad tree-tag som visar vilken nytta trädet gör.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]