Malin Löfsjögård Foto: Johan Bergmark.
Publicerat 11 september, 2017

”Trä är generellt inte miljövänligare än betong”

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, anser att debatten om vilket byggmaterial som egentligen är det mest klimatsmarta har gått för långt.  – Att trähus generellt skulle vara mer miljövänliga än betonghus bygger på tyckande, felaktiga uppgifter och antaganden utan förankring i vetenskapliga studier.

Trä lyfts ofta fram som ett mer klimat­smart och hållbart byggmaterial än betong. Men hur är det egentligen med den saken?

[ Annons ]

– Det är ett felaktigt påstående eftersom det inte finns något vetenskapligt stöd för att ett särskilt byggmaterial generellt skulle vara klimatmässigt bättre än något annat sett till en hel livscykelanalys.

Varför jämförs då ofta trä med betong?
– Jag tycker att det är helt fel väg att gå i jakten på att bygga mer klimatsmart. Att jämföra byggmaterial med varandra, oavsett om det handlar om betong, trä eller stål, är som att jämföra äpplen med päron.

Hur borde det vara istället?
– Det måste vara funktion och kvalitet som tillsammans med materialets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv avgör vilket material som är bäst lämpat. Rätt material på rätt plats, helt enkelt.

Men om man tittar på själva byggprocessen – är det inte mer klimatsmart att bygga i trä då?
– När det gäller själva byggprocessen stämmer det att trä genererar mindre utsläpp än exempelvis betong och stål. Men det blir fel att bara titta på uppförandet. Dessutom görs många jämförelser med ”gammal” betong. Den betong som används till husbyggnad idag har 20–30 procent lägre klimatpåverkan än tidigare och det är en utveckling som fortsätter.

Vad ska man då titta på?
– Materialets hela livscykel tillsammans med dess funktion och kvalitet. I dag präglas debatten av för mycket tyckande och för lite fakta.

Vad resulterar det i som du ser det?
– Tittar man på ett materials klimatpåverkan under en hel livslängd måste man även ta hänsyn till funktion, särskilda egenskaper och vilket underhåll som krävs. Ett material som genererar mindre utsläpp i produktionsfasen kan kräva betydligt mer underhåll över tid. Även risker för brand och fuktskador i driftsfasen är viktiga att ta med i beräkningen.

Varför görs inte fler studier som tittar på alla dessa aspekter?
– Det har genom åren gjorts många studier som har visat på olika resultat beroende på vem som har beställt studien. För ett antal år sedan var det mycket pajkastning i debatten. Nu har det blivit ett stort fokus på att utse en enskild ”vinnare” vilket inte är möjligt eftersom det ofta är specifika krav och förutsättningar i enskilda projektet som avgör.

Så egentligen bygger debatten på uppgifter som inte har vetenskaplig grund?
– Den bygger på för mycket tyckande som saknar vetenskaplig förankring. Kommuner och politiker som tagit ställning för ett ökat trähusbyggande söker efter snabba lösningar. Alla byggmaterial kommer att behövas, men vilket som ska väljas beror helt på livslängd, funktion och att det som byggs är långsiktigt hållbart.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]