Publicerat 13 april, 2022

Torslanda Property rapporterar lägre förvaltningsresultat i första kvartalet, sänker prognos för helåret

Fastighetsbolaget Torslanda Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Bolaget sänker sin vinstprognos för helåret 2022.

Hyresintäkterna sjönk till 52,1 miljoner kronor (58,1), en minskning med 10,3 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 44,1 miljoner kronor (49,5), en minskning med 10,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 33,4 miljoner kronor (38,9), en minskning med 14,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt steg till 283,1 miljoner kronor (100,4). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 243,9 miljoner kronor (59,0) och värdeförändringar på derivat med 5,8 miljoner kronor (2,6).

Resultatet efter skatt blev 226,6 miljoner kronor (79,7), en ökning med 184,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,99 kronor (1,13), vilket innebär en ökning med 253,1 procent mot föregående år.

Substansvärdet steg till 34,44 kronor per aktie (22,92) per den 31 mars.

För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd uppgå till 140 miljoner kronor, motsvarande 2,46 kronor per aktie.

Den tidigare prognosen uppgick till 145 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av
bokslutskommunikén för 2021. Den lägre prognosen beror på högre räntor under återstoden av 2022.

Torslanda Property, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter52,158,1-10,3%
Driftöverskott44,149,5-10,9%
Förvaltningsresultat33,438,9-14,1%
Resultat före skatt283,1100,4182,0%
Nettoresultat226,679,7184,3%
Resultat per aktie, kronor3,991,13253,1%
Substansvärde per aktie, kronor34,4422,9250,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]