Publicerat 13 juli, 2021

Torslanda Property rapporterar högre förvaltningsresultat för Q2, sänker något prognosen för 2021

Fastighetsbolaget Torslanda Property såg både hyresintäkterna och förvaltningsresultatet bli högre under det andra kvartalet, jämfört med året innan. Vinsten ökade rejält tack vare positiva värdeförändringar av portföljen.

Hyresintäkterna uppgick till 58,9 miljoner kronor (56,6), en ökning med 4,1 procent mot föregående år.

"Transaktionsvolymen för fastigheter är fortsatt hög och antalet transaktioner inom kontorssegmentet har ökat sedan början av året. Fortsatt tillgång till kapital till låga räntor gör att direktavkastningskraven är på en historiskt låg nivå. En del företag har kommunicerat att de planerar låta sina medarbetare delvis jobba hemifrån även framgent vilket medför att de avser minska sina kontorsytor något. Min bedömning är att efterfrågan och betalningsviljan kommer fortsätta öka för moderna miljöklassade kontorslokaler i bra kommunikationslägen med hög servicenivå på bekostnad av det äldre beståndet", säger vd Stefan Berg om marknaden.

Driftnettot uppgick till 52,2 miljoner kronor (49,7).

Förvaltningsresultatet uppgick till 41,1 miljoner kronor (36,8).

Resultatet före skatt var 261,4 miljoner kronor (40,3), och efter skatt 247,8 miljoner kronor (31,6). Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 220,1 miljoner kronor (5,5), varav 127 miljoner kronor är hänförliga till 11 försäljningen av Sörred 7:31.

Substansvärde per aktie låg på 25,67 kronor (19,99).

Bolaget justerar sin prognos för helåret med anledning av avyttringen av en fastighet. Denna affär kommer att påverka förvaltningsresultatet negativt med 8 miljoner kronor i fjärde kvartalet och som följd leda till ett förvaltningsresultat på 152 miljoner kronor för 2021. Tidigare guidning var ett förvaltningsresultat på 160 miljoner kronor för 2021.

Torslanda Property, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter58,956,64,1%
Driftöverskott52,249,75,0%
Förvaltningsresultat41,136,811,7%
Resultat före skatt261,440,3548,6%
Nettoresultat247,831,6684,2%
Substansvärde per aktie, kronor25,6719,9928,4%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]