Publicerat 13 december, 2021

Torslanda Property rapporterar 98,6 procent anslutningsgrad i frivilligt inlösenprogram

Fastighetsbolaget Torslanda Property har genomfört ett frivilligt inlösenerbjudande av var femte aktie motsvarande högst 14,16 miljoner aktier. Inlösenkursen om 23,84 kronor per aktie motsvarar bolagets substansvärde per 30 september. Vid anmälningsperiodens slut har totalt 13,95 miljoner aktier anmälts för inlösen, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 98,6 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt kommer en kontant likvid om 332,6 miljoner kronor att överföras till aktieägarna. Inlösenlikviden kommer att utbetalas omkring den 29 december. Bolaget har därefter 56,82 miljoner aktier utestående. Handel i inlösenaktier avses påbörjas den 14 december och avslutas den 21 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]