Publicerat 20 april, 2021

Torslanda Property ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Torslanda Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet. Resultatprognosen för 2021 lämnas oförändrad.

Hyresintäkterna uppgick till 58,1 miljoner kronor (56,6), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 38,9 miljoner kronor (35,8), en ökning med 8,7 procent mot föregående år. Merparten av ökningen är en följd av fastighetsförvärv.

Resultatet efter skatt blev 79,7 miljoner kronor (40,0), en ökning med 99,3 procent mot föregående år. Här ingår positiva värdeförändringar på fastigheter.

Resultat per aktie hamnade på 1,13 kronor (0,57), vilket innebär en ökning med 98,2 procent mot föregående år.

Vd Stefan Berg skriver i en kommentar till rapporten att under kvartalet har ett antal potentiella förvärv utvärderats och ett antal bud har lagts. Fokus är fortsatt på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i bra kommunikationslägen, enligt bolagschefen.

Förvaltningsresultatet för helåret 2021 beräknas fortsatt uppgå till 160 miljoner kronor.

Torslanda Property, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter58,156,62,7%
Förvaltningsresultat38,935,88,7%
Nettoresultat79,740,099,3%
Resultat per aktie, kronor1,130,5798,2%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]