Publicerat 5 februari, 2021

Torslanda Property ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Torslanda Property redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 57,6 miljoner kronor (56), en ökning med 2,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 38,5 miljoner kronor (35,1), en ökning med 9,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 64,5 miljoner kronor (45,3).

Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med total 25,2 miljoner kronor (2,7).

Resultatet efter skatt blev 51,1 miljoner kronor (26,2), en ökning med 95,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,72 kronor (0,45), vilket innebär en ökning med 60,0 procent mot föregående år.

Bolaget prognostiserar att förvaltningsresultatet kommer uppgå till 160 miljoner kronor under 2021.

"Det råder en viss osäkerhet i marknaden gällande de långsiktiga effekterna på efterfrågan av kontorslokaler som följd av covid-19 pandemin. Det kan dock noteras att ett antal större nyuthyrningar har skett i marknaden den senaste tiden. Vi kan också notera att trenden med Co-Working-lösningar och kontorshotell fortsätter då ökad flexibilitet efterfråga", kommenterar vd:n Stefan Berg.

Torslanda Property, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter57,6562,9%
Förvaltningsresultat38,535,19,7%
Resultat före skatt64,545,342,4%
Nettoresultat51,126,295,0%
Resultat per aktie, kronor0,720,4560,0%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]