[ Annons ]

Publicerat 27 november, 2014

Tomma lokaler i city när externhandeln blomstrar

Det finns ett stort intresse för investeringar i bostadsfastigheter i staden. Men i centrum står handelslokaler tomma, till följd av utbyggnaden av externhandeln.

Det externa handelscentret Tuna Park har ökat konkurrensen för de butiker som är etablerade i Eskilstuna stadskärna, och i dagsläget står flera butikslokaler tomma. Foto: A Few

[ Annons ]

Näringsliv Eskils­tuna har ett bra läge med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm och omkringliggande centralorter som Västerås och Örebro. Arbetsmarknaden domineras av industriföretag och offentlig sektor, största arbetsgivarna är kommunen och landstinget samt Volvo, H&M och Fazer inom den privata sektorn. Staden har en uttalad satsning på företag inom logistik och lager.

Kontor Eskilstunas kontorshyresmarknad har de senaste åren sett stora skiftningar både vad gäller hyresnivåer och vakansgrader, vilka numera har stabiliserats något. Volatiliteten förklaras av att marknaden domineras av en större aktör, vilket präglat marknaden tydligt. Det ska nämnas att stadens relativt begränsade yta gör att skillnaden mellan A- och B-läge för kontorslokaler är liten rent geografiskt. Kungsleden fullföljde i början av året avsiktsförklaringen och förvärvade samtliga fastigheter av GE Real Estate, varav tolv fastigheter i Eskilstuna. Förvärven gjorde Kungsleden till den största aktören av kontors- och butikslokaler i centrum.

Handel Eskilstunas centrumhandel och flera av dess gallerior har problem med betydande vakanser som till stora delar är en följd av Tuna Parks framgångar. I köpcentrumet Gallerian i centrala Eskils­tuna har Åhléns efter 50 år valt att flytta till Smedjan, ett nyligen ombyggt centralt köpcentrum. I externhandelscentrumet Tuna Park, vars galleriadel består av 56 butiker och 16 000 kvadratmeter, planeras en utbyggnad om upp till 8 000 kvadratmeter där man hoppas kunna etablera dagligvaruhandel. Tidigare problemtyngda Folkesta Handel har rustats upp och befintliga butiker har fått sällskap av nya butiker. Fristadstorget byggs om rejält och får ny stenbeläggning, caféer och fortsatt torghandel. Skiftinge planeras bli ett nytt handelsområde med volymhandel.

Bostäder Bostadsmarknadsläget i kommunen var i början av 2000-talet relativt instabilt med en stigande vakansgrad och ett större utbud än efterfrågan. Numera är kommunens bostadsmarknad betydligt mer stabil med mycket lägre vakansnivåer och större efterfrågan till följd av en markant ökning av kommunens årliga flyttnetto. Lundbergs planerar att på sikt bygga upp till 1 000 nya lägenheter i blandad upplåtelseform i kvarteret Nätet. I Trumtorp, den första etappen av den nya stadsdelen Odlaren, planerar HSB att uppföra enplansvillor och punkthus med bostadsrättslägenheter. Eskilstuna Kommunfastigheter är den största aktören på hyresmarknaden och till de större privata aktörerna hör Akelius, Graflunds, Lundbergs och Pagoden.

Investeringsmarknad Transaktionsaktiviteten för bostadsfastigheter har varit att betrakta som osedvanligt hög under de senaste åren. Carnegie har tecknat avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II, där Graflunds ingår, om en sammanslagning av fastighetsportföljerna (i Eskilstuna omfattas drygt 1 900 bostäder).
Victoria Park har förvärvat Pagodens
fas­tighetsbestånd i Eskilstuna om drygt 3?100 lägenheter och 244 000 kvadratmeter för 1,7 miljarder kronor. Köparen uppger en initial direktavkastning på 5,5 procent. Priset motsvarar 7 000 kronor per kvadratmeter och den genomsnittliga hyresnivån är 880 kronor per kvadratmeter.

Slutsats Eskilstunas geografiska läge kombinerat med den starka befolkningsutvecklingen skapar tillväxt och stabilitet för fastighetsmarknaden. Stadens industritunga arbetsmarknad gör den extra känslig för konjunkturnedgångar, vilket påverkar näringslivets stabilitet och utveckling. Investeringsintresset i bostadsfastigheter bedöms som stort i allmänhet med rådande efterfrågan. Stadens kontorsmarknad bedöms som balanserad medan det råder viss överetablering av butiker i centrum.
John Eriksson, Nai Svefa

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]