Publicerat 16 januari, 2015

Tolv forskningsprojekt om energi får 30 miljoner i stöd

Forskningsprogrammet E2B2 ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation. 42 projekt har ansökt om forskningsstöd. Nu har Energimyndigheten godkänt 12 ansökningar som ska få dela på ett projektstöd nära 30 miljoner kronor. Energimyndigheten finansierar 18 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet. Majoriteten av projekten kommer vidareutveckla teknik och […]

Forskningsprogrammet E2B2 ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation. 42 projekt har ansökt om forskningsstöd. Nu har Energimyndigheten godkänt 12 ansökningar som ska få dela på ett projektstöd nära 30 miljoner kronor.

[ Annons ]

Energimyndigheten finansierar 18 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet. Majoriteten av projekten kommer vidareutveckla teknik och metoder för att öka användandet av ny energieffektiv teknik och tjänster. Andra projekt handlar om energiprognoser, livscykelanalys och belysningsteknik och kommer bygga en grund för att utveckla nya tjänster och produkter.

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad genomför samverkansprogrammet E2B2 tillsammans under perioden 2013–2017.

Projekt som har beviljats:
•    Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet, Sustainable Innovation AB
•    Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder, Chalmers tekniska högskola AB
•    Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i byggnader, NCC Construction Sverige AB
•    Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan, Sustainable Innovation AB
•    Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader, MKB Fastighets AB
•    Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
•    Energitjänster för bostadsrättsföreningar, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
•    Förbättrad samordning av installationstekniska system, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
•    Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
•    Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse, Linnéuniversitetet
•    Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader – deletapp 2, Umeå universitet
•   Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial, Chalmers tekniska högskola AB

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]