[ Annons ]

Tomas Tobé, EU-parlamentariker, Moderaterna. Foto: Moderaterna
Publicerat 7 mars, 2023

Tobé (M): ”Behövs stora förändringar om jag ska stödja förslaget”

Nästa vecka röstar EU-parlamentet om förslaget som kan tvinga fastighetsägare till mycket långtgående energirenoveringar. Från moderaten Tomas Tobé är ett nej att vänta.

Enskilda ledamöter må vara kritiska, men budskapet från EU-kommissionen och parlamentet är tydligt. Fastighetsbeståndet står för omkring 40 procent av energianvändningen i EU och nu är det dags att sektorn bidrar till energi- och klimatarbetet. Även om beståndet i de nordiska länderna generellt har en högre energiprestanda, så ställs de inför samma skarpa renoveringskrav.

Från fastighetsägarhåll befarar man att kraven kan bli kostnadsdrivande då det ställs krav att åtgärda delar av fastigheter som inte nått sin fulla livslängd.

[ Annons ]

Formellt regleras detta i Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Här läser du om hur ITRE-utskottet, EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi, valt att gå ännu längre än kommissionens redan långtgående ursprungsförslag.

Tyvärr är det förslag som lagts fram i Europaparlamentet alldeles för långtgående vad gäller framför allt detaljreglering och den höga renoveringstakten.

Troligen sker omröstning i parlamentet på tisdag nästa vecka (slutgiltig agenda sätts nu på torsdag ). Moderate europaparlamentarikern Tomas Tobé säger att han är mycket kritisk till utformningen av EPBD-förslaget.

– Det behövs insatser för att göra byggnader mer energieffektiva och anpassade för EU:s klimatmål. Men tyvärr är det förslag som lagts fram i Europaparlamentet alldeles för långtgående vad gäller framför allt detaljreglering och den höga renoveringstakten.

Tomas Tobé, EU-parlamentariker, Moderaterna. Foto: Moderaterna

Tomas Tobé pekar på att det råder brist på arbetskraft, är hög inflation med dyra byggmaterial som följd.

– Målen som sätts i rapporten är inte utformade efter den verklighet vi ser i Europa idag. Att i detta läge kraftigt öka renoveringstakten, utan att ge utrymme för nationella förutsättningar, är direkt ogenomtänkt.

Så hur kommer du att rösta?

– Inför omröstningen behövs det stora förändringar om jag ska kunna stödja förslaget, säger Tomas Tobé.

[Fler artiklar i temat]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]