Ta in IT som en del i erbjudandet till hyresgästen. Jahn Wahlbäck, på fastighetskonsulten Fasticon, menar att många fastighetsägare har missat en möjlig inkomstkälla.
Publicerat 24 juni, 2013

Tjäna på färdig uppkoppling

Ta in IT som en del i erbjudandet till hyresgästen. Jahn Wahlbäck, på fastighetskonsulten Fasticon, menar att många fastighetsägare har missat en möjlig inkomstkälla.

Både fastighetsägare och kommersiella hyresgäster har mycket att tjäna på om de olika stödfunktionerna kan effektiviseras.

[ Annons ]

– I en kontorsfastighet sitter flera företag som får hitta egna lösningar på kringtjänsterna som behövs för att affären ska fungera, säger Jahn Wahlbäck.

Han tänker sig en modell där fastighetsägaren förhandlar fram bra avtal med leverantörer av allt från städning, kaffe till just IT-infrastruktur. Den ökade kundnyttan kan givetvis fastighetsägaren ta betalt för.

Modellen finns i flera europeiska länder, men Jahn Wahlbäck konstaterar att få svenska fastighetsägare hittills nappat.

Utvecklingen av dagens molntjänster är förklaringen till att det rent tekniskt är möjligt. Där man tidigare var tvungen att investera i servrar och mjukvarulicenser köper man idag ett abonnemang av motsvarande tjänster på nätet. Det handlar alltså om allt från grundläggande tjänster som e-post och serverinfrastruktur till mer avancerade lösningar såsom affärssystem och direkta branschlösningar.

– En stor fördel är att man som kund hela tiden kan bygga på med tjänster efter behov. Det gör det möjligt att växa eller minska sin verksamhet utan att behöva ta stora investeringar, säger Lennart Johannson, affärsutvecklare på SineQra, ett företag som levererar denna typ av IT-tjänster i molnet.

Naturligtvis kan hyresgästen göra affär direkt med IT-tjänsteleverantören. Men Lennart Johansson tror att många ser en fördel i att allt är på plats – bara att flytta in och plugga in datorerna. Det är dock viktigt att poängtera att tjänsterna måste vara avsedda för företagsbruk. Att använda sig av it-tjänster i molnet, som är avsedda för konsumenter i företagssammanhang, kan få förödande konsekvenser.

– Jag tror att det här är en möjlighet för många fastighetsägare att höja värdet i sin leverans, utan att för den sakens skull åta sig ett större engagemang, säger Lennart Johansson.

Fotnot:  Molntjänster är olika former av programvara på nätet. Till fördelarna brukar räknas att användaren själv inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen, man behöver inte uppdatera, installera och så vidare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]