Publicerat 25 maj, 2022

Titanias detaljplan för bostäder i Botkyrka antas

Fastighetsutvecklingsbolaget Titania meddelar att kommunfullmäktige i Botkyrka kommun den 24 maj antog detaljplanen för projektet Prästviken. Det framgår av ett pressmeddelande.

Detaljplanen omfattar drygt 55 000 kvadratmeter bruttoarea totalt, bestående av drygt 500 bostäder, förskola, LSS-boende samt centrumverksamhet. Detaljplaneområdet ligger 500 meter från Norsborgs tunnelbanestation.

Titania har sedan 2016 drivit detaljplanen för Prästviken för markägaren Prästlönetillgångar i Stockholms stifts räkning. Prästlönetillgångar är en entitet inom Svenska kyrkan som förvaltar kyrkans jord, skog och kapital. Titania har ett optionsavtal med Prästlönetillgångar att förvärva byggrätter då detaljplanen vinner laga kraft.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]