Publicerat 18 maj, 2022

Titania ökade hyresintäkterna något under första kvartalet

Fastighetsutvecklingsbolaget Titania redovisar något ökande hyresintäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 21,8 miljoner kronor (17,8). Hyresintäkterna uppgick till 7,2 miljoner kronor (7,0), en ökning med 2,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 5,5 miljoner kronor (5,0), en ökning med 10,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 6,6 miljoner kronor (7,3).

Resultatet efter skatt blev 6,2 miljoner kronor (1,3). I Q1 2021 belastades resultatet med 6,0 miljoner kronor på grund av uppskjuten skatt. Resultat per aktie hamnade på 0,09 kronor (0,02). "Framtida ränteökningar kommer troligen leda till att avkastningskraven generellt på fastigheter ökar vilket kommer att sänka de generella värderingarna. För lokala lägen där trenden har varit en relativt sett större uppvärdering är det inte lika säkert att man kommer få denna effekt. Uppvärdering lokalt av lägen nära spårbunden trafik i Storstockholm, som är det Titania fokuserar på, kan eventuellt motverka en del av den makroekonomiska effekten på värderingar generellt", skriver vd Einar Janson i rapporten.

Titania, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter7,27,02,9%
Driftöverskott5,55,010,0%
Resultat före skatt6,67,3-9,6%
Nettoresultat6,21,3376,9%
Resultat per aktie, kronor0,090,02350,0%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]