Publicerat 17 december, 2021

Titania får markanvisning i Stockholm

Fastighetsutvecklingsbolaget Titania har fått en markanvisning avseende 200 bostäder av Stockholms stad.

Tilldelning avser fastigheten Akalla 4:1 i Husby, vilket ligger på gränsen till Kista. Företaget menar att det innehåller allt som gör ett projekt attraktivt: utbyggd infrastruktur, nära till tunnelbana och förortsläge med relativt lågt markpris.

Projektet är det första större av sitt slag som Titania fått av Stockholm stad.

Projektet är i detaljplaneskede och antagande av detaljplanen beräknas ske i det tredje kvartalet år 2023. Tilldelningen är avhängig av att beslutet vinner laga kraft efter nämndens beslut.

Inga finansiella detaljer anges.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]