[ Annons ]

– Brandskyddsstrateg är inte mitt yrke, det är vad jag är. Så det känns väldigt roligt att någon har sett det, kommenterade Malin Tindberg utnämningen till Årets Eldsjäl.
Publicerat 18 januari, 2021

Tips från Årets Eldsjäl – Bättre brandskydd

Malin Tindberg, brandskyddsstrateg på Regionfastigheter inom Region Skåne, utsågs till Årets Eldsjäl på Brandskyddsledardagen 2020.

Malin tindberg arbetar som brandskyddsstrateg på Regionfastigheter inom Region Skåne som utvecklar och förvaltar alla Region Skånes fastigheter. En ibland stor och tungrodd organisation där hon lyckats få igenom flera strategiska förändringar för ett effektivare brandskydd.

Malin har även varit drivande i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd för sjukhus och arbetet med att likrikta nivån på brandskyddsutbildning för ett flertal av Sveriges regioner. För detta tilldelades hon Brandskyddsföreningens utmärkelse Årets Eldsjäl. Fastighetstidningen bad om hennes tre bästa tips:

[ Annons ]

• Det är viktigt att säkerställa att både fastighetsägare och hyresgäst förstår vad de har för ansvar och att helheten fungerar. Ingen av parterna vill att någon ska förolyckas eller att fastigheten brinner ner, så man har allt att vinna på att hjälpa varandra. I sämsta fall har man missat att man sitter på ett ansvar och därmed missat att kontrollera dess funktion. Något som kan få förödande konsekvenser vid en brand.

• För att ha förutsättningar att agera rätt vid en brand behöver hyresgästen bland annat veta om det finns brandlarm, hur det signalerar och vart de ska utrymma. För sjukhus sker utrymning framförallt horisontellt till annan brandcell, varför det är viktigt att veta var brandcellsgränserna går. Det förväntas hyresgästen kontrollera i egenkontrollen. Men om de inte fått en brandritning blir det svårt. Fastighetsägare har ett ansvar att tillhandahålla denna typ av byggnadsteknisk information så att hyresgästen får rätt förutsättningar. Där tror jag många fastighetsägare behöver bättra sig.

• Ansvaret för utbildning och brandövningar ligger egentligen på hyresgästen. Men vi har bidragit till att ta fram relevant utbildning. Som fastighetsägare har vi fördelen att kunna peka ut installationer där det är viktigt att hyresgästen förstår hur de fungerar. Att ge hyresgästen rätt förutsättningar för att till exempel kunna göra en tidig släckinsats, är det bästa egendomsskyddet man kan få och av denna anledning bör man inte heller snåla på släckutrustning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]