På världskonferensen om hållbart byggande, SB14 i Barcelona, uppmärksammas hållbara byggprojekt från hela världen. Sverige deltar med tio bidrag, från förskola till stadsdelsprojekt.
Publicerat 28 oktober, 2014

Tio svenska bidrag på världskonferensen SB14

På världskonferensen om hållbart byggande, SB14 i Barcelona, uppmärksammas hållbara byggprojekt från hela världen. Sverige deltar med tio bidrag, från förskola till stadsdelsprojekt.

På World Sustainable Building Conference 2014, SB14, i Barcelona visas världens mest hållbara ny- och ombyggnader samt stadsdelsprojekt. Sweden Green Building Council, forskningsrådet Formas och Boverket är på plats för att presentera Sveriges tio bästa exempel.

[ Annons ]

Nybyggnation
Greenhouse Augustenborg i Malmö – exempel på förtätning och uppgradering av ett tidstypiskt bostadsområde från 1950-talet. Mycket låg energianvändning kombineras med åtgärder för att inspirera en hållbar livsstil. Kravet på brukarmedverkan i form av grönt hyresavtal är ett viktigt inslag.

Backsippans förskola – förskolans vision är att vara den mest hälsosamma i Sverige. Tydliga åtgärder för att minska kemikalierna och exponeringen såväl i byggnaden som i verksamheten. Låga energianvändning och solceller på taket.

Väla Gård – energieffektiv kontorsbyggnad med solceller och ett innovativt solskydd. Byggnaden har betyget Platinum i LEED.

Herrestaskolan – en byggnad för förskola, skola och med sporthall och som är certifierad med Miljöbyggnad Guld. Låg energianvändning, solceller och byggnaden bärs av en stomme i massivt trä med grönt tak.

Ombyggnation

Interiör från ombyggda rådhuset i Skåne. Foto: NCC/ Felix Gerlach

Rådhus Skåne – äldre byggnad som har byggt som varsamt och blivit en modern miljöbyggnad med gott inneklimat.

Swecohuset i Stockholm – konventionell kontorsbyggnad har byggt om till modern och ljus inomhusmiljö genom radikala grepp och energi och miljö i fokus. Miljöbyggnad Guld.

Masthusen – kontor och butiker i en byggnad som präglas av gröna väggar och tak. Den är mycket energieffektiv med solceller och intressant borrhålslösning. Certifierad i BREEAM i en BREEAM Communities-stadsdel.

Stadsdelsprojekt
Albano i Stockholm – ett nybyggnadsprojekt som skapar en mötesplats mellan akademin, näringslivet och den kommunala sektorn. Albano har etablerat begreppet social-ekologiskt stadsbyggande som öppnar nya möjligheter för den framtida utvecklingen av städer.

Sköna Gröna Lagersberg – ett ombyggnationsprojekt som särskilt uppmärksammar miljonprogrammets socio-ekonomiska utmaningar.  Ett exempel på hur hållbara städer kan skapas med små medel och med hänsyn till de boende.

Lund Brunnshög – ett projekt för nybyggnad i en växande stad som byggs på värdefull åkermark. Redan på planeringsstadiet strävar man efter att hantera konflikten mellan den växande staden och det omkringliggande landet. Här vill man knyta ihop planerade europeiska forskningsanläggningar med befintlig stadsstruktur.

Greenhouse Augustenborg i Malmö. MKB:s nya bostadskvarter förtätar ett 1950-talsområde och har en mycket låg energianvändning som kombineras med åtgärder för att inspirera till en hållbar livsstil.
Lagersberg i Eskilstuna är ett miljonprogramsområde som byggs om. Här är fokus på miljonprogrammets socio-ekonomiska utmaningar, som många städer i världen står inför. Det visar hur hållbara städer kan skapas med små medel och vikten av en dialog med de boende.

SB14 pågår 28-30 oktober.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]