Publicerat 25 april, 2022

Tingsvalvets styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Tingsvalvet kallas till årsstämma måndagen den 23 maj i Stockholm.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Nils Sköld och styrelseledamöterna Nils Magnus Nilsson, Henrik Morén och Juhani Nyman.

Styrelsen förslår att stämman ska godkänna en apportemission av 3,4 miljoner aktier som tecknas av säljarna av Retailfast.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att det nya aktieslaget preferensaktier införs.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en företrädesemission av units, bestående av preferensaktier och teckningsoptioner. Vidare föreslås en riktad emission av teckningsoptioner till garanterna av företrädesemisisonen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]