Publicerat 22 maj, 2020

Tingsvalvets förvaltningsresultat 6,2 miljoner kronor under första kvartalet

Fastighetsbolaget Tingsvalvet redovisar ett förvaltningsresultat på 6,2 miljoner kronor under första kvartalet.

Hyresintäkter uppgick till 12,4 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 9,1 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,2 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 6,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 5,3 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,75 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet var 1,9 miljoner kronor.

Likvida medel var 84,1 miljoner kronor.

"Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan. Tingsvalvet Fastighets
står på stabil grund och har trots den pågående Coronapandemin fortsatt goda framtidsutsikter även på lång sikt. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad och hyresgäster inom flera olika branscher", skriver bolaget om utvecklingen i första kvartalet.

Tingsvalvet, MkrQ1-2020
Hyresintäkter12,4
Driftöverskott9,1
Förvaltningsresultat6,2
Resultat före skatt6,2
Nettoresultat5,3
Resultat per aktie, kronor1,75

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]