Publicerat 20 augusti, 2020

Tingsvalvets förvaltningsresultat 5,4 miljoner kronor under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Tingsvalvet redovisar ett förvaltningsresultat på 5,4 miljoner kronor under andra kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 11,9 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 9,3 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 5,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 3 miljoner kronor.

Substansvärdet per aktie uppgick till 113,7 kronor.

Likvida medel per utgång av kvartalet var 74,2 miljoner kronor.

"Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan och under kvartalet har 15 682 tkr investerats i SBAB-projektet", uppger bolagets vd Joachim Carlsson.

Tingsvalvet, MkrQ2-2020
Hyresintäkter11,9
Driftöverskott9,3
Förvaltningsresultat5,4
Resultat före skatt5,4
Nettoresultat3

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]