Publicerat 20 maj, 2021

Tingsvalvet rapporterar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet

Fastighetsbolaget Tingsvalvet redovisar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna sjönk till 11,0 miljoner kronor (11,6), en minskning med 5,2 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 8,4 miljoner kronor (9,1), en minskning med 7,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 4,7 miljoner kronor (6,2), en minskning med 24,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4,7 miljoner kronor (6,2). Inga värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet, i likhet med motsvarande kvartal i fjol.

Resultatet efter skatt blev 3,2 miljoner kronor (5,3), en minskning med 39,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,05 kronor (1,75), vilket innebär en minskning med 40,0 procent mot föregående år.

- Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil, givet den osäkerhet som råder på grund av covid-19. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget står väl rustat för att möta de utmaningar, men också de möjligheter som det rådande affärsläget innebär. Inga anstånd eller rabatter har lämnats under kvartalet fram till dagens datum. Arbetet med SBAB-projektet går enligt plan och slutbesiktning av projektet sker under andra kvartalet 2021. Inflytt i de nya utökade lokalerna har satts till sensommaren 2021, kommenterar vd Joachim Carlsson i delårsrapporten.

- Vi känner oss mycket nöjda med att under perioden tecknat nya hyresavtal med Nordea samt H&M, som på lång sikt skapar starka och långsiktiga kassaflöden. Tack vare att bolaget på kort sikt investerar i lokalerna, så är bedömningen från styrelsen och företagsledningen att investeringarna på lång sikt är det bästa för bolagets hyresgäster och aktieägare. Vi har även kunnat hjälpa och anpassa SBAB-projektet, vilket visar på att vi har en god relation med våra hyresgäster. Tack vare goda relationer med vår långivare har vi på ett effektivt sätt kunnat finansiera stora delar av investeringarna med ett utökat lån om 21 miljoner kronor till samma goda villkor som befintligt lån, fortsätter Joachim Carlsson.

Tingsvalvet, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter11,011,6-5,2%
Driftöverskott8,49,1-7,7%
Förvaltningsresultat4,76,2-24,2%
Resultat före skatt4,76,2-24,2%
Nettoresultat3,25,3-39,6%
Resultat per aktie, kronor1,051,75-40,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]