Publicerat 24 februari, 2022

Tingsvalvet ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, föreslår 7,60 kronor i utdelning

Fastighetsbolaget Tingsvalvet redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår utdelning på 7,6 kronor.

Hyresintäkterna ökade med 15,2 procent till 10,6 miljoner kronor (9,2). Bolaget har inte lämnat ut några rabatter under perioden.

Driftnettot uppgick till 8,4 miljoner kronor (6,6).

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,4 miljoner kronor (2,9).

Resultatet före skatt var -18,1 miljoner kronor (-32,1).

Resultatet efter skatt blev -13,5 miljoner kronor (-26,6), och per aktie -4,45 kronor (-8,76).

I utdelning föreslås 7,6 kronor per aktie (0). Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter med en utdelning om 1,9 kronor per aktie och tillfälle.

"Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil", kommenterar vd
Joachim Carlsson.

Tingsvalvet, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter10,69,215,2%
Driftöverskott8,46,627,3%
Förvaltningsresultat4,42,951,7%
Resultat före skatt-18,1-32,1
Nettoresultat-13,5-26,6
Resultat per aktie, kronor-4,45-8,76
Utdelning per aktie, kronor7,60

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]