Publicerat 25 februari, 2021

Tingsvalvet minskade förvaltningsresultatet – hade stora negativa värdeförändringar på fastigheter (uppdatering)

(Förtydligar i näst sista stycket om utdelningsförslag som väntas i kallelse till stämman)

Fastighetsbolaget Tingsvalvet redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020.

Hyresintäkterna uppgick till 10 miljoner kronor (11,4), en minskning med 12,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 6,6 miljoner kronor (7,9), en minskning med 16,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2,9 miljoner kronor (3,6), en minskning med 19,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -32,1 miljoner kronor (35,0). Det kan hänföras till en orealiserade värdeförändringar om fastigheter uppgående till -35 miljoner kronor (31).

Resultatet efter skatt blev -26,6 miljoner kronor (26,4).

Resultat per aktie hamnade på -8,76 kronor (9,03).

Något förslag till utdelning ges inte för tillfället. Utdelningsförslag kommer att komma senast i kallelsen till nästa ordinarie årsstämma på grund av pågående slutdiskussion i en finansieringsförhandling.

"Tingsvalvet har en stark balansräkning och styrelsen noterar att bolaget står väl rustat för att möta de utmaningar, men också de möjligheter som det rådande affärsläget innebär", kommenterar vd:n Joachim Carlsson.

Tingsvalvet, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter1011,4-12,3%
Driftöverskott6,67,9-16,5%
Förvaltningsresultat2,93,6-19,4%
Resultat före skatt-32,135,0
Nettoresultat-26,626,4
Resultat per aktie, kronor-8,769,03
Utdelning per aktie, kronor04

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]