Publicerat 18 mars, 2021

Tingsvalvet föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Tingsvalvet kallas till årsstämma den 15 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 5 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 1,25 kronor per aktie.

Omval förslås av styrelseledamöterna Mikael Igelström, Tobias Emanuelsson och Jens Mattsson. Nyval föreslås av Peter Bredelius som styrelseledamot. Han ersätter i styrelsen Torsten Engwall som nyligen gick bort. Omval föreslås av Mikael Igelström till styrelseordförande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]