Publicerat 18 november, 2022

Tingsvalvet fördubblar förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Tingsvalvet redovisar ett fördubblat förvaltningsresultat i tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 20,6 miljoner kronor (11,0), en ökning med 87,3 procent mot föregående år.

De totala intäkterna ökade till 24,1 miljoner kronor (11,8).

Driftnettot steg till 22,3 miljoner kronor (8,9), en ökning med 150,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 10,6 miljoner kronor (5,2), en ökning med 103,8 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 46,8 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var 57,4 miljoner kronor (5,2).

Resultatet efter skatt blev 45,4 miljoner kronor (4,4), en ökning med 931,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 7,80 kronor (1,43), vilket innebär en ökning med 445,5 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet steg till 61,60 kronor per aktie (52,30) den 30 september.

Tingsvalvet äger 25 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 101 864 kvadratmeter, varav 23 fastigheter tillfördes under kvartalet.

- Tingsvalvets tidigare inriktning som enfastighetsbolag är med denna rapport historia. Vi har gått från att vara konsultdrivet med enstaka fastigheter till ett bolag med egen organisation med ägande av flertal fastigheter. Allt detta inom loppet av ett kvartal och det är med stolthet vi här visar upp bolagets nya profil i gällande kvartalsrapportering, kommenterar vd Håkan Karlsson i delårsrapporten.

Tingsvalvet, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter20,611,087,3%
Driftöverskott22,38,9150,6%
Förvaltningsresultat10,65,2103,8%
Värdeförändringar fastigheter, totalt46,80
Resultat före skatt57,45,21 003,8%
Nettoresultat45,44,4931,8%
Resultat per aktie, kronor7,801,43445,5%
Substansvärde per aktie, kronor61,6052,3017,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]