[ Annons ]

Tillväxten i svensk ekonomi har dämpats. Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, föll med fem enheter i juli och har sedan toppnoteringen i februari minskat med närmare tio enheter.
Publicerat 28 juli, 2011

Tillväxten i ekonomin dämpas

Tillväxten i svensk ekonomi har dämpats. Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, föll med fem enheter i juli och har sedan toppnoteringen i februari minskat med närmare tio enheter.

I juli sjönk barometerindikatorn till 104,4 från 109,9 i juni.

[ Annons ]

Alla sektorer i näringslivet, bortsett från bygg- och anläggningsverksamhet, bidrog negativt till indikatorns utveckling under juli. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med sju enheter.

Även hushållens syn på svensk ekonomi är allt mindre optimistisk. Och hushållens konfidensindikator, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, föll från 16,7 till 12,0. Men trots att optimismen sjönk i juli, är den fortfarande starkare än normalt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]