[ Annons ]

Tillväxten i Stockholms län är den högsta på över tre år. Antalet nya företag ökar i rekordfart och konkurserna blir färre. Dock dämpas försäljningen påtagligt i privat sektor. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.
Publicerat 7 oktober, 2011

Tillväxten hög i Stockholm

Tillväxten i Stockholms län är den högsta på över tre år. Antalet nya företag ökar i rekordfart och konkurserna blir färre. Dock dämpas försäljningen påtagligt i privat sektor. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.

Under andra kvartalet 2011 ökade lönesumman med 6,8 procent i Stockholms län och 6,7 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det är den högsta tillväxttakten i länet på över tre år. I övriga landet ökade lönesumman med 5,2 procent under samma period.

[ Annons ]

– Vi ser att tillväxten är fortsatt god i Stockholm. Turbulensen i omvärlden ger avtryck i fallande försäljning men arbetsmarknad, nyföretagandet och lönesummans stabila tillväxt ger oss ett mycket gott utgångsläge för framtiden, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

På arbetsmarknaden ökar antalet sysselsatta personer i Stockholm till den högsta tillväxten på 2,5 år och de lediga jobben fortsätter att strömma till. Arbetslösheten minskar också på bred front, trots att utbudet av arbetskraft växer sig allt större. Tillväxttakten i antalet arbetade timmar dämpas dock och antalet varslade personer vänder upp i länet efter 1,5 år. Den starka befolkningstillväxten fortsätter och länet växer nu med närmare 40 000 personer per år.

Försäljningen minskade på bred front i länet med undantag för hotell och restaurang, som ökade med 4 procent. Handel samt vård och utbildning tillhörde de branscher som minskade mest, med 17 respektive 11 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]