Publicerat 19 mars, 2019

Tillväxt och digitalisering på Arkitekturgalan

Svensk ekonomi verkar inte stå inför en kris, men vi kan ändå räkna med minskat byggande under några år, var budskapet när ekonomin diskuterades på Artitekturgalans scen.

Det var inte ett alltför mörkt konjunkturläge som Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, målade upp när han inför publiken på Arkitekturgalan drog igenom det ekonomiska läget i Sverige och världen. Tillväxtbroms snarare än lågkonjunktur var huvudbudskapet. Däremot kan vi förvänta oss ett fortsatt svagt byggande under de.

[ Annons ]

I en samtal lett av moderater Jessika Gedin diskuterar Grahn sedan hållbarhet och ekonomi tillsammans, Kerstin Gillsbro, VD på Jernhusenm, Mikael Malmeus, miljöforskare och nationalekonom och Charlotta Holm Hildebrand, Branschchef på Sveriges Arkitekter. Gillsbro talade om förtätning av städerna och hållbarhetsvinsterna av det. Holm Hindebrand fokuserade på digitaliseringen som hon menar främst har slagit igenom i vårt dagliga vardagsliv, men där det fortfarande fanns mycket att göra på samhällsnivå. Mikael Malmeus påpekade att tillväxt oftast innebär ökade utsläpp. Samtidigt påpekade han ”kanske ganska svårt att föreställa sig ett samhälle utan tillväxt, för det skulle ju innebära ett samhälle utan byggande”.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]