[ Annons ]

I en ny lagrådsremiss föreslår ?regeringen att hyresvärd och ?hyresgäst själva ska få bestämma om tillval. Fastighetsägarna är positiva men Hyresgästföreningen anser att individuella avtal åsidosätter konsumenträtten.
Publicerat 29 augusti, 2014

"Tillval ska beslutas i kollektiva avtal"

I en ny lagrådsremiss föreslår ?regeringen att hyresvärd och ?hyresgäst själva ska få bestämma om tillval. Fastighetsägarna är positiva men Hyresgästföreningen anser att individuella avtal åsidosätter konsumenträtten.

Frågan är definitivt inte ny. Behovet av att göra tillval enklare har tidigare beretts i utredningar 2004 och 2008. Det lagförslag som nu presenteras bygger på dessa utredningar och regeringens mål är att lagen ska gälla från 1 maj 2015.

[ Annons ]

Regeringens utgångspunkt är att öka möjligheterna och göra det enklare för hyresgäster att anpassa sitt boende mer till den standard man vill ha – vare sig det är bättre eller sämre. I praktiken handlar det dock mer om tillval än frånval, till exempel exklusivare kök eller badrum än det som är gängse i huset.

I lagrådsremissen påpekar regeringen att hyresrätten för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bostadsrätten måste kunna erbjuda flexibilitet och det som bostadssökande efterfrågar.

Nu är frågan om individuella avtal till viss del minerad mark eftersom Hyresgästföreningen motsätter sig att hyresgäst och hyresvärd tecknar egna avtal vid sidan av det som är förhandlat mellan de så kallade parterna.
–?Vi tycker det är bra att hyresgäster kan piffa till sina lägenheter, men det ska ske inom ramen för det kollektiva systemet. Har man en förhandlingsordning ska man förhandla, säger P-G Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Vad är ni oroliga för om värd och hyresgäst kommer överens om tillvalen själva?
–?Det kollektiva systemet är en viktig del av konsumentskyddet eftersom hyresgäster är den svagare parten i en hyresrelation. Hyresgästen kan hamna i ett underläge och känna sig tvungen att underteckna en ofördelaktig överenskommelse.

Även lagstiftarna uttrycker viss oro över att folk ”köper på sig för mycket” och föreslår en övre gräns för hur stora tillval man kan göra?–?maximalt en tredjedel av hyran. Och att ersättningen utgår under tio år, sedan får man göra en sedvanlig bruksvärdesprövning.

Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, ser inget skäl till att sätta begränsningar.
–?Varför ska inte en hyresgäst ha samma frihet att välja standard som en bostadsrättsinnehavare? Vill och kan man unna sig något extra i sitt boende ska man kunna få göra det.

Han opponerar sig också mot att individuella avtal skulle åsidosätta konsumentskyddet och göra det möjligt för värdar att driva upp hyrorna.
–?Vi upplever inte risken så stor att fastighetsägare skulle utnyttja sitt övertag för att man är starkare part. Utan förändringen finns det däremot risk att utvecklingen av hyresrätten hämmas eller att nödvändiga renoveringar uteblir.

På hyresnämnderna har man uttryckt en skepsis mot att vid sidan av bruksvärdet ha andra avtal om standarden i lägenheterna. I remissvar till utredningen skriver några av hyresnämnderna att förslaget är alltför komplicerat och att behovet av ett särskilt system för tillval och frånval är litet. Tillval, menar hyresnämnderna, kan även leda till svårigheter att bedöma en lägenhets bruksvärde när det kommer till prövningar av en hyras skälighet.
– I det nya lagförslaget har man förenklat och klargjort en del, säger Anne Bratt Norrevik, chef för Hyresnämnden i Stockholm. Men att överblicka konsekvenserna för hyresnämnderna är svårt, säger hon.

Lagförslaget i korthet
•     Hyresgäst och fastighetsägare ska själva få skriva avtal om till- eller frånval så länge det görs efter godkända prislistor.
•     Priset för tillval får inte väsentligt överstiga kostnaderna som fastighetsägaren haft.
•     Kostnaden för tillvalen får maximalt vara en tredjedel av hyran.
•     Avtalet ska vara bindande i tio år och även gälla för nya hyresgäster, sedan får man göra en sedvanlig bruks­värdesprövning.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]