Foto: Shutterstock
Publicerat 4 maj, 2020

Tillfälligt slopad ränta för statliga hyresgäster

Med anledning av den rådande situationen med covid-19 har Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk tillfälligt befriats från kravet att ta ut ränta, när en hyresgäst beviljas anstånd med hyra.

– Vi vill underlätta situationen för hyresgäster hos statens två största mark- och fastighetsförvaltande myndigheter, säger bostadsminister Per Bolund.

Uppskovet gäller efter överenskommelse med hyresvärden, när den ger uppskov med hyresbetalningarna under 2020 och gäller samtliga hyresgäster hos myndigheterna. Oavsett om hyresgästen är statlig eller privat och bortsett från bransch, företagsstorlek eller region.

[ Annons ]

Fortifikationsverket och Statens hyresgästers verksamheter bedrivs i stora delar av landet och under normala omständigheter är statliga myndigheter ålagda att ta ut ränta enligt den räntesats som fasthålls av Riksgäldskontoret under varje budgetår, med ett tillägg på två procentenheter när de ger anstånd eller kredit med en betalning. En reglering som Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk nu temporärt undantas ifrån.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]