[ Annons ]

Publicerat 13 januari, 2016

Tillfällig skatt kan bekosta höghastighetståg

En tillfällig infrastrukturskatt för bostäder och lokaler på stationer som får höghastighetståg. Det vill utredarna av höghastighetsjärnvägen få till för att klara av finansieringen av projektet. Fastighetsägarna vill analysera Sverigeförhandlingens förslag innan man ger en kommentar.

Sverigeförhandlingen med utredarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har lämnat en delrapport om höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar till infrastrukturminister Anna Johansson. I rapporten, som beräknar den totala kostnaden för tågen mellan Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg till 190–330 miljarder kronor, påtalar man behovet av ökad finansiering.

[ Annons ]

En del av de pengarna ska komma från banavgifter och skatter på grund av de ökade fastighetsvärden som höghastighetsjärnvägen ger. Sverigeförhandlingens beräkning är de tillsammans skulle kunna täcka upp till 10 procent av kostnaden för den nya järn­vägen.

I en debattartikel i SvD skriver utredarna:

En ny höghastighetsjärnväg skapar ökad attraktivitet runt de stationer som trafikeras, vilket ger ökade fastighetsvärden. Delar av denna värde­ökning ­anser vi bör fångas in och användas för att finansiera den nya järnvägen. Vi ser flera möjliga metoder för att realisera ökade fastighetsvärden. En tillfällig infrastrukturskatt på bostäder och lokaler i närheten av stationerna kan realisera delar av de ökade värden som en höghastighetsjärnväg ger i befint­liga fastigheter. Även den befintliga statliga fastighetsskatten på lokaler ger ökade intäkter efter­som fastighetsvärdena ökar (genom så kallade inkrementella effekter).

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige säger i en kommentar att han inte är överraskad över förslagen på en särskild skatt för bostäder och lokaler eftersom de redan varit uppe till diskussion tidigare. Men han vill inte ännu kommentera utredningens förslag förrän han noggrant satt sig in i alla detaljerna.

Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd konstaterar att en skatt skulle drabba många av regionens fastighetsägare som kan tänka etablera sig längs med den nya linjen.

– Nu ska man inte som Sverigeförhandlingen gör dra allt för stora växlar på intresset. Jag tror inte vi får se någon rusning till att sätta spaden i jorden, säger Göran Höckert.

Han påpekar också att man inte ska ta för givet att det blir en sådan värdestegring som Sverigeförhandlingen utgår från.

– Utredarna tycks vara omedvetna om att det hyressystem vi har för bostäder inte tillåter att hyror kan höjas bara för att det finns ett höghastighetståg i närheten. Och utan att hyror höjs finns det inte så stort underlag till värdestegringar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]