Foto: Shutterstock
Publicerat 15 november, 2017

”Tillåt privata investeringar i VA-näten”

Upprustningsbehoven i de kommunala VA-näten är enorma. Släpp därför in andra investerare. Det skriver vd:arna för SPP och 7:e AP-fonden i ett debattinlägg.

Många kommuner upplever att de inte har råd med de ofta mycket stora investeringar som krävs i vatten och avlopps-näten. Att höja taxorna till den nivå som skulle behövas är politiskt känsligt.

[ Annons ]

Varningar om förorenat dricksvatten, översvämningar och vattenbrist kommer i allt tätare följd. De problem som är förknippade med underdimensionerade ledningssystem blir allt mer akuta i takt med att klimatförändringarna gör sig påminda. Men beräkningar visar att det i vissa kommuner kommer det ta långt över hundra år att förnya ledningsnätet med nuvarande förnyelsetakt.

I kommunerna finns inte pengarna. Men enligt Staffan Hansén, vd SPP och Richard Gröttheim, vd AP7, finns det mer investeringsvilligt kapital i svensk vatteninfrastruktur än det finns projekt att investera i.

Därför föreslår de i sitt debattinlägg på Dagens Industri att kommunerna ska kunna öppna upp för att exempelvis de ska kunna bidra med kapital till underhållet. Det handlar alltså inte om privatisering av ett naturligt monopol utan en möjlighet för kommuner att ta gröna lån. De skriver:

”Det finns i dag en marknad för så kallade gröna obligationer, lån som riktar sig särskilt mot hållbarhetsprojekt. Utbudet av vattenprojekt att investera i lyser dock med sin frånvaro.

Sett ur ett globalt perspektiv är de svenska problemen intressanta som illustration av utmaningen vi står inför att ställa om till ett mer hållbart samhälle.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]