Foto: Shutterstock
Publicerat 6 april, 2020

Tidningsbranschen vill slippa insamling

I det krispaket för medierna som kulturminister Amanda Lind presenterade i fredags finns även en utfästelse att se över hur tidningar och tidskrifter ska belastas med kostnader för hushållsnära tidningsinsamling. Vad det kommer att innebära i praktiken är ännu inte känt.

För att rädda journalistiken när annonsintäkterna försvinner i coronakrisens spår utlovar regeringen 200 miljoner till medierna i ett krispaket. När  kulturminister Amanda Lind (MP) presenterade detta krispaket i fredags signalerade hon också en översyn av returpappersförordningen som riskerar skapa stora kostnadsökningar i branschen

[ Annons ]

– Vi välkomnar kulturministerns tydliga signal om returpappersförordningen. Jag vill också passa på att tacka alla medlemmar som hjälpt till att sätta ljus på hur viktig denna fråga är för branschen, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

Exakt vad detta kommer att innebära i praktiken är i nuläget oklart. Medie- och tryckeribranschens inställning i nuläget är att helt slippa producentansvaret.

Rikard Silverfur, chef Utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige betonar att man från boendeorganisationerna och Avfall Sveriges sida utgår från att returpappersförordningen i sig inte kommer att förändras.

– Liksom alla branscher är tidningsbranschen under stor press i dessa tider och även de behöver stöd från staten. Men att urholka producentansvaret är inte att ge stöd. Det är att låta andra aktörer belastas av ansvaret för insamling av tidningar. Stötta gärna tidningarna, men inte genom att låta dem undslippa ansvar för att ta hand om det de producerar, säger Rikard Silverfur

Bakgrunden är det utvidgade producentansvar regeringen fattade beslut om 2018. Med start 2021 och senast 2025 ska fastighetsnära insamling erbjudas till alla bostadsfastigheter och det ska betalas av producenterna. Principen bakom detta är att den som belastar miljön ska också betala för det.

Men utifrån motivet att efterfrågan på tryckt media stadigt minskar, reklamintäkterna viker och världsmarknadspriserna på returpapper sjunker har pappersproducenter och tidningsutgivare velat slippa undan. Deras förslag var tills nyligen fortsatt insamling via återvinningsstationer. Något som beslutsfattaren inte velat gå med på då det finns stora fördelar med en sammanhållen insamling. Men i sin senaste hemställan begär man alltså att regeringen omgående beslutar om ett upphävande av returpappersförordningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]