[ Annons ]

Arcaflex har gett Tyréns i uppdrag att bygga tre stycken fem- till sjuvåningshus i Tallhagen i Kalmar. Husen, som är avsedda för studenter, ska byggas enligt Arcaflex modulsystem och arkitekt för uppdraget är Tengbom.
Publicerat 9 september, 2014

Tyréns bygger modulhus för Kalmars studenter

Arcaflex har gett Tyréns i uppdrag att bygga tre stycken fem- till sjuvåningshus i Tallhagen i Kalmar. Husen, som är avsedda för studenter, ska byggas enligt Arcaflex modulsystem och arkitekt för uppdraget är Tengbom.

Husmodulerna, som byggs i Arcaflex fabrik i Vårgårda, består av en stålstomme som kläs med golv, väggar och tak. På plats i fabriken installeras även kök, badrum och el i modulerna, som sedan ute på byggarbetsplatsen staplas på varandra och monteras ihop till en helhet. Därefter färdigställs fasaden och husens slutliga form.

[ Annons ]

De tre våningshusen kommer totalt utgöras av 106 moduler fördelade på 95 lägenheter som övervägande består av ettor och tvåor. Målgruppen för modulhusen, Kalmars studenter, beräknas kunna flytta in lagom till höstterminen 2015.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]