Publicerat 8 september, 2021

Tessin Nordic siktar på tillväxt, ser stort intresse från institutioner rörande investeringar i fastigheter – vd

Fastighetsfinansiering- och crowdfundingspecialisten Tessin siktar på en fortsatt expansion genom att växa organiskt och genom förvärv. Förvärv sker i syfte att snabba på tillväxten ytterligare. Det säger bolagets relativt nytillträdda vd Heidi Wik i en intervju med Finwire.

“Vi tittar på bolag som kan komplettera oss på existerande marknader, men även bolag som kan hjälpa oss in på nya intressanta marknader”, säger hon.

Hon vill inte kommentera en eventuell storlek på förvärvskandidaterna eller om det finns särskilt prioriterade områden.

Tessin-chefen bedömer att plattformen är skalbar oavsett marknad.

“Tessins plattform är väldigt skalbar. Den är byggd rätt. Det är klart att vi behöver lägga till språk och eventuella regulatoriska lösningar för respektive marknad. Men det är mindre åtgärder i det stora hela”, säger Wik.

Wik pekar också på att Tessin historiskt gjort förvärv som visat på skalbarheten. Tessin köpte under förra året Groundfunding i Finland, ett förvärv som Tessin-chefen visar på hur skalbar modellen är.

“Den finska verksamheten växer väldigt fint, och visar också på vår skalbarhet i plattform. Vi ökar hela tiden och den finska verksamheten svarar nu för 10 procent av Tessins volym. Vi ser stor fortsatt tillväxtpotential i såväl Sverige som Finland.”

Tessin ökade i det andra kvartalet omsättningen med 20 procent till 13,3 miljoner kronor (11,1). Rörelseresultatet justerat för jämförbara poster uppgick till -2,4 miljoner kronor (0,4). Företaget arbetar med att skapa tillväxt vilket håller tillbaka lönsamheten. Modellen är dock skalbar och lönsamhet kan komma snabbt om företaget väljer att gå den vägen, menar Wik.

“Modellen är väldigt skalbar. Vi kan dubbla eller trippla våra volymer utan att röra kostnadsmassan.”

Tessin började som ett projekt för privatpersoner att kunna investera i fastigheter. Idag är företaget en mycket bredare aktör och kan finansiera stora fastighetsprojekt. Under sommaren emitterade bolaget ett vinstandelslån till Praktikertjänst som innebar att man säkrat 150 miljoner kronor i kapital. Vinstandelslånet har gett ringar på vattnet.

“Vi märker ett stort intresse bland institutioner för att investera i fastigheter genom oss. Det här gör att vi kan finansiera betydligt större projekt. Flera diskussioner inom det här området pågår. När det gäller konkurrens så möter vi ett antal aktörer som erbjuder finansiering för fastighetsutveckling, men även banker och nischbanker. Det vi idag ser är en ökad efterfrågan på allt större projekt. I det här segmentet är konkurrensen lägre”, säger Wik.

Tessin-chefen, som själv har ett långt förflutet från bankvärlden i form av Ålandsbanken, tror att bankerna kommer att dra tillbaka från fastighetsutvecklingsområdet framöver, delvis på grund regulatoriska skäl.

“Boverket vittnar om ett starkt behov av nybyggnationer. Vi ser således en stark marknad för nybyggnationer, i alla fall om man tittar på efterfrågan. Samtidigt har inte bankerna något jätteintresse av detta, utan vi bedömer att de kommer att fortsätta att dra sig tillbaka”, säger Heidi Wik.

Wik har fått i uppdrag att snabba på tillväxten. Några stora satsningar på organisationen ser hon dock inte framför sig.

“Vi skall öka kapital och projekt. Mitt uppdrag är att accelerera tillväxttakten för Tessin och vi ser goda möjligheter till detta. Den befintliga organisationen är effektiv och vi har stark innovationskraft. Jag ser inte några direkt behov. Sammanfattningsvis har vi en bra organisation och jag ser inte behov av stora satsningar”, avslutar hon.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]