Publicerat 3 november, 2022

Tessin Nordic genomför en företrädesemission på 26,3 miljoner kronor

Investeringsplattformen för fastighetsprojekt Tessin Nordic genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 26,3 miljoner kronor före emissionskostnader på 4,0 miljoner kronor. Nyemissionen är säkrad till 60 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit för 45 öre. Varje unit består av tre nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 3:2 till teckningskursen 15 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 8 november och aktien handlas exklusive uniträtt den 9 november. Teckningstiden löper från 14 november till 28 november och handel med uniträtter sker den 14 november till 23 november.

Motivet till företrädesemissionen är att skapa finansiella förutsättningar för att realisera bolagets tillväxtstrategi och finansiella mål att uppnå lönsamhet, genom en ökad tillväxt på bolagets befintliga- och nya marknader. Den förestående kapitalanskaffningen genomförs också för att möjliggöra återbetalning av den lånefinansiering som upptogs den 10 augusti, samt för att bredda kund- och produktutbudet.

- Som Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering har vi byggt en verksamhet som påvisat en stabil tillväxttakt sedan start, tack vare en skalbar plattform kombinerad med nationella och internationella kapitalkällor. Som tidigare kommunicerats, tog bolaget under andra kvartalet 2022, beslut om det nya finansiella målet att nå lönsamhet i slutet av 2023. Emissionen tillsammans med bolagets ökade fokus på kostnadsreducering och sparåtgärder, skapar förutsättningar för en trygg tillväxtresa och att vi uppnår vårt mål om lönsamhet. Kapitalanskaffningen skapar också förutsättningar för att bredda verksamheten med fler finansierings- och låneprodukter, kommenterar Tessins vd Heidi Wik.

Styrelsen har även beslutat att påkalla ytterligare 3 miljoner kronor av den befintliga kreditramen på 10 miljoner kronor som ställdes ut till bolaget av Bizcap i augusti. Lånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad månad. Bolaget har därmed påkallat totalt 6 miljoner kronor av kreditramen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]