Publicerat 12 juli, 2021

Tessin Nordic emitterar vinstandelslån om 150 miljoner kronor till Praktikertjänst

Investeringsplattformen Tessin Nordics dotterbolag Tessin Capital emitterar ett vinstandelslån med tre års löptid om 150 miljoner kronor till Praktikertjänst genom Praktikertjänsts pensionsstiftelse och Praktikerinvest. Vinstandelslånet löper med fast årlig kupong om fem procents ränta samt vinstdelning på överskjutande avkastning med en beräknad totalavkastning om cirka sju procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tessin Capital tillsammans med kapitalpartners tillskjuter 22,5 miljoner kronor i strukturen innebärande att totalt investeringsbart belopp uppgår till 172,5 miljoner kronor. Hela beloppet avses att löpande investeras i säkerställda fastighetslån som förmedlas av Tessin Nordic. Vinstandelslånet har strukturerats av DNB Markets.

”Vi ser en kraftigt ökande efterfrågan på betydligt större lån från större och mer etablerade aktörer på fastighetsmarknaden. Med tillgång till det kapital som vinstandelslånet utgör kan vi nu på allvar konkurrera med de traditionella bankerna om att hjälpa Sveriges fastighetsutvecklare att säkra finansieringen under projekttiden”, säger Heidi Wik, vd för Tessin Nordic. Hon fortsätter.
”Att skapa strukturer som ger oss tillgång till institutionellt kapital är en nyckelfaktor i vår tillväxtstrategi då det ger oss en flexibilitet som vi inte tidigare haft när vi endast förmedlat kapital från plattformens medlemmar.”

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]