[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 25 september, 2023

Tempo för färdplan dras upp

Färdplanen inom bygg- och anläggning uppgraderas för att öka tempot i klimatomställningen.

Färdplanen har funnits sedan 2018 och samlar idag runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit målet att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045.

– Vi befinner oss i en klimatkris, tempot i branschen behöver öka för att använda det lösningar som redan finns framme samt tänka nytt. De allmännyttiga bostadsbolagen behöver våga ställa klimatkrav i all byggnation, säger Magnus Ulaner, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

[ Annons ]

De ursprungliga förslagen på åtgärder är fortsatt relevanta. Men nu ska takten i arbetet dras upp. Framförallt med ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. 

– Utvecklingen går fort i branschen och färdplanen behöver hänga med. Hela värdekedjan har ett ansvar leverera klimatsmarta lösningar till sina kunder, säger Rikard Silverfur, chef Utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige.

Färdplanen samordnas av Byggföretagen tillsammans med Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna och Trafikverket.

– Vi ser att vi kommer att behöva göra klimatavtrycket till ett centralt krav vid upphandlingar i framtiden. Dessutom är det nödvändigt att arbeta för att öka tillgången till produktdata och information om hela systemlösningars klimatpåverkan, säger Helen Magnusson energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]