[ Annons ]

Hårdast drabbades storstäderna. Men en återhämtning går att se. Här Malmö. Foto: Shutterstock
Publicerat 23 september, 2020

Tecken på återhämtning i stadskärnorna

Trots en kraftig nedgång i de svenska stadskärnorna finns det tydliga tecken på återhämtning. Det visar rapporten Cityindex.

Föga förvånande så är årets upplaga av rapporten Cityindex, som HUI Research tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna, inte någon munter läsning för den som hoppas på blomstrande stadskärnor. Men det finns ljusglimtar och nu går det att skönja en återhämtning i detaljhandeln. 

Försäljningsprognoserna för våra stadskärnor våren 2020 visar att hotellnäringen tappade drygt 40 procent av sin omsättning. Liknande tapp kunde ses inom kommersiell service. Restaurangnäringen minskade sin omsättning med 26 procent. I mindre stadskärnor ökade försäljningen av dagligvaror, medan större stadskärnor hade ett tapp inom dagligvaruhandeln.

[ Annons ]

– Redan innan coronakrisen såg vi en strukturomvandling i våra stadskärnor, som nu har accelererats. Krisen har visat på behovet av flexibilitet i både tankar och ytor. Det behövs enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras, säger Christina Friberg, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna MittNord.

Hårdast drabbades storstäderna bland annat som en följd av myndighetsrekommendationer om hemarbete och reserestriktioner, som kraftigt reducerade antalet människor som rörde sig i storstädernas centrum. Enligt prognosen minskade omsättningen i storstäderna med cirka 30 procent under första halvåret 2020. Det kan jämföras med småstäderna som minskade sin omsättning med 13 procent.  

Det finns dock ljusglimtar. Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att vi ser en återhämtning i detaljhandeln och att människor väljer att komma tillbaka till stadskärnan efter coronakrisen. Men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Det kommer att krävas uthållighet och att stadskärnans aktörer samverkar med siktet inställt på framtiden, säger Christina Friberg.

Christina Friberg menar att det i detta läge är viktigt att dra lärdomar från de ljusare siffrorna 2019.  Förra året gick det bäst för stadskärnornas caféer och restauranger som ökade sin försäljning med 4,1 procent. Även hotellnäringen ökade sin omsättning med 3,1 procent. Försäljningen av dagligvaror ökade med 1,7 procent och kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 1 procent.
– Det som en gång var stadens kärna kommer tillbaka, det genuina och lokala. Vi har länge sett klädbutiker, kedjor och storskalighet i våra stadskärnor. Nu ser vi hur charmiga små caféer och restauranger, speceributiker och serviceinrättningar tar plats igen. Det är stadskärnan som svarar upp mot en ny efterfrågan, säger Christina Friberg.

Under 2019 var utvecklingen starkast i storstäder, där omsättningen ökade med 4,4 procent. I små- och medelstora städer minskade den totala försäljningen med 0,4 procent respektive 0,7 procent.

– En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt. Fastighetsägare, handlare, kommun och cityorganisationer behöver förstå vad morgondagens konsumenter efterfrågar och arbeta mot gemensamma mål och visioner. En bra utbudsmix och attraktiva miljöer som drar besökare och kunder skapas genom samverkan, säger Christina Friberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]