[ Annons ]

EU-kommissionens högkvarter i Bryssel. Foto: Shutterstock
Publicerat 19 april, 2021

Taxonomin går svensk väg enligt läckta dokument

Enligt dokument som sipprat ut från EU-kommissionen slopas förslaget att enbart klassa en befintlig byggnad som hållbar utifrån energiklasser.

Med troligen bara några dagar kvar ser tills EU-kommissionen väntas fatta beslut om första så kallade delegerade akterna i EU:s gröna taxonomi ser det ut att gå rätt väg för svensk fastighetsbransch.

Fastighetstidningen har tidigare berättat om farhågorna med det tidigare förslaget för vad som ska utgöra grund för om investeringar ska anses miljömässigt hållbara eller inte. Då angavs enbart klass A i energideklarationen som kriterium för att klassas som grön enligt taxonomin. 

[ Annons ]

Problemet med en sådan formulering är att energiklasser tillämpas olika av medlemsstaterna och ett krav ställt utifrån energiklass missgynnar då länder med särskilt hårda krav. Dit hör exempelvis Sverige

Efter påtryckningar från svensk fastighetsbransch har den svenska regeringen drivit linjen att helt slopa energiklasser i kravet och enbart definiera kravet som  topp 15 procent.

I den senaste läckta versionen från kommissionen har man ändrat till en kompromiss som för svensk del är fördelaktig. I denna version är det klass A eller topp 15 procent  av det samlade beståndet som gäller.

En nöjd Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet Fastighetsägarna Sverige, hoppas att det håller hela vägen fram till beslut.

– Det är välkommet att EU-kommissionen insett bristerna med att förlita sig på enbart energiklasser enligt energideklarationer för att klassa en befintlig byggnad som hållbar. Nu kan vi i branschen ta vid och enas om hur och med vilket underlag topp 15 procent ska identifieras, säger Rikard Silverfur.

Noterbart är även att kraven på nyproduktion mildrats. Enligt tidigare förslag gällde det att vara 20 procent bättre än kraven i Boverkets byggregler, i det läckta dokumentet är det nu istället 10 procent bättre.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]