[ Annons ]

Det blir måttliga höjningar av taxeringsvärdena vid nästa års taxering. I vissa fall till och med sänkningar. Rejäla höjningar blir det för industrifastigheter.
Publicerat 24 september, 2012

Sänkta taxeringsvärden för lokaler

Det blir måttliga höjningar av taxeringsvärdena vid nästa års taxering. I vissa fall till och med sänkningar. Rejäla höjningar blir det för industrifastigheter.

– Det tyder på att vi haft för höga taxeringar sedan 2010, säger Annika Arnström, skatteexpert på Ernst & Young.

[ Annons ]

Fastighetstidningen har tagit del av de nya taxeringsvärdena som ska börja gälla från och med 2013. Underlaget kommer från Lantmäteriet och är en bra värdemätare för hur det kommer att slå på olika marknader och regioner. Men det kan förstås variera kraftigt beroende på i vilket värdeområde huset ligger och när det är byggt. Det är uppgifter man kan analysera nämare på skatteverket. se.

Att det är minskade taxeringsvärden för många kommersiella fastigheter tolkar Annika Arnström som att taxeringen 2010 byggde på felaktiga nivåer från 2008.

Så många har varit övertaxerade under lång tid?

– Det kan man inte utesluta. I början av finanskrisen 2008 stod marknaden i princip still. Det största som hände var att AP-fastigheter köpte Vasakronan och vissa mindre aktörer gjorde några strukturaffärer. Sedan var det helt dött på marknaden. Lantmäteriet hade inte tillräckligt med referensmaterial men kom ändå fram till 30-procentiga höjningar i snitt i riket. Så här efteråt kan jag säga att nivåerna sannolikt var för höga, säger Annika Arnström.

Jan Rosengren, investeringsrådgivare på Newsec är förvånad över att A-lägen i Göteborg har tappat 6 procent mellan 2008–2011.

– Priserna sjönk visserligen under åren 2008 och 2009 men återhämtningen från 2010 borde ha kompenserat det, menar Jan Rosengren.

Slående är även att Linköping och Norrköpings lokaler tappat i värde samtidigt som Jönköping ökat. De regionala marknaderna har bevisligen haft olika förutsättningar. Största höjningarna 2013 får industri- och logistikfastigheterna med upp till 50 procent beroende på läge i landet. Skälet till den kraftiga höjningen är att förra taxeringen gjordes 2007. Dessutom har det gjorts ändringar i kapitaliseringskraven vilket leder till att nyare industribyggnader får högre värdeökningar än äldre.

Sagax är ett av de största fastighetsbolagen inom logistik med ett totalt fastighetsvärde på runt sju miljarder kronor i Sverige. Men där är man inte oroade över utvecklingen.

– Fastighetsskatten fakturerar vi vidare till våra hyresgäster och de höjda taxeringsvärdena kommer därför inte direkt att drabba oss, men det kan på lång sikt påverka näringslivet, säger Susanne Essehorn, fastighetschef på Sagax.

Bostadshus berörs numera lite av upptaxeringar sedan ett tak infördes för den så kallade fastighetsavgiften – i år 1 365 kronor per lägenhet.

En effekt av höjda taxeringsvärden som fastighetsägare inte tänker på förrän det är dags att sälja, är stämpelskatten. Även försäljningar som görs i bolagsform vid så kallad paketering kan få stämpelskatt.

Så kallad Paketering görs i princip alltid till underpris. Om överlåtelsepriset vid underprisöverlåtelsen är lägre än taxeringsvärdet så får det förvärvande bolaget betala stämpelskatt på taxeringsvärdet.

– Jag ser det rätt ofta, och det kan bli rätt dyrt. Dessutom är det en kostnad man normalt sett inte kan föra vidare, påpekar Annika Arnström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]