[ Annons ]

Publicerat 12 maj, 2016

Täta tak

En tilläggsisolering av vindsbjälklaget är en av de mest lönsamma åtgärderna om du vill spara energi.

I ett dåligt isolerat hus är vinden det första man brukar åtgärda för att förbättra klimatskalet. Att tilläggsisolera vindsbjälklaget påverkar visserligen bara en mindre del av kostnaden för uppvärmningen, men det är enkelt och billigt. Ibland kan det ge lika stor effekt som en mycket dyrare tilläggsisolering av fasaden och som en bonus slipper boende i huset evakueras.

[ Annons ]

Ökar man tjockleken på isoleringen av vindsbjälklaget från 20 till 50 centimeter kan det minska värmeförlusterna genom taket med två tredjedelar.

– Boverket har inga detaljkrav vid tilläggsisolering av vindsbjälklag i gamla hus, men man brukar rekommendera att tjockleken på isoleringen ska ligga på 40-50 centimeter, säger Tomas Berggren, senior rådgivare inom energieffektivt byggande på Energimyndigheten.

VÄLJ METOD

I gamla hus är ofta isoleringen på vindsbjälklaget mycket tunn. I 1950-talshusen är det till exempel vanligt med 15 centimeter kutterspån med koksaska ovanpå. Och i husen som byggdes under miljonprogrammet har många bara ett par centimeters isolering.

Ofta kan platta eller låglutande tak skapa problem när man ska tilläggsisolera vinden.

– Du måste ha en luftspalt mellan isolering och tak, säger Tomas Berggren. Man bygger ju inte om hela taket för att få plats med tilläggsisolering. Om du ändå ska göra någon annan förändring av taket kan du utreda möjligheten att tilläggsisolera samtidigt, men det beror på kostnaden och risken för problem. Därför ska du anlita någon som är kunnig på sånt här.

Ett annat problem som kan fördyra och komplicera tilläggsisoleringen är om det finns ett vindsförråd som måste tömmas och förses med nytt golv.

Den vanligaste och enklaste metoden för att tilläggsisolera vindsbjälklag är att spruta in lösull av mineralull eller cellullosafiber. Det är också möjligt att lägga in skivor av mineralull eller cellplast. Tomas Berggren tror att priset ofta avgör.

– De olika materialen är hyfsat lika ur energisynpunkt. Men de har andra egenskaper som skiljer dem åt, till exempel hur mycket fukt de kan ta upp och avge, brandsäkerhet, hållbarhet, miljöpåverkan och hur pass arbetskrävande de är att använda.

Lösullen har många fördelar. Den skapar inga köldbryggor eftersom den saknar skarvar. Det är lätt att lägga den runt rör och ledningar. Dessutom kan den sprutas ovanpå gammal isolering, men det förutsätter att den gamla isoleringen inte är fuktskadad och måste tas bort.

När man tilläggsisolerar med lösull eller skivor kan risken för fuktskador och mögel öka om varm och fuktig inomhusluft tränger upp på vinden. För att undvika det rekommenderas en bra fuktspärr och att man anpassar vindens ventilation. En annan sak att tänka på är att man kan behöva justera värmesystemet när de översta lägenheterna blir varmare.

Swedisol, branschföreningen för Sveriges mineralullsproducenter, rekommenderar att man anlitar en auktoriserad lösullsentreprenör för att slippa den här typen av problem.

När det gäller själva isoleringsmaterialet har alla seriösa tillverkare sina produkter typgodkända. Kontrollen utförs hos SP, Statens Provningsanstalt och typgodkännandet är en garanti för att tillverkarens uppgifter om isoleringen håller vad de lovar.

NYA MATERIAL

Aerogel, ett av världens lättaste fasta material, kan revolutionera byggisoleringar. Materialet har använts av NASA, bland annat för att isolera rymdutrustning. Aerogel är miljövänligt och tillverkas av kiseloxid som förekommer i naturen som kvarts. Materialet är tåligt trots att det bara består av några procent fast material – resten är gas eller vakuum.

Tillförs aerogel till traditionella isoleringsmaterial ökar isoleringsförmågan avsevärt och det blir möjligt att använda mycket tunnare isolering. Problemet har varit det höga priset, men för några år sedan kom företaget Svenska Aerogel igång med serieproduktion vilket har sänkt priset. Idag finns flera olika isoleringsmaterial med aerogel på marknaden.

9846667--_web
INRED VINDEN Bygg om vinden och få både mer boyta och ett bra klimatskal upptill på köpet. Energimyndigheten rekommenderar samma isolering som vid nybyggnation. När man inreder vindar kan nya tunnare och effektivare isoleringsmaterial vara av intresse. Det gäller för övrigt också när man har ont om plats för tilläggsisolering under ett platt tak.

[ SAMMANFATTNING ]

TAKISOLERINGAR

Första steget

Tilläggsisolera vindsbjälklaget om det finns plats under taket. Det är en av de enklaste och billigaste åtgärderna som man kan göra om man vill förbättra klimatskalet. Men se upp för fuktproblem!

Tänk på att

… du kanske kan bygga om vinden till boyta! Finns det stor efterfrågan på bostäder där huset är beläget kan det bli en bra affär. På köpet kan du skaffa ett bättre klimatskal genom att isolera vinden med samma standard som vid nybyggnation.

Framtidens material

Rådfråga en expert om det går att använda ny teknik, till exempel tunna aerogel-isoleringar, när utrymmet för traditionella isoleringsmaterial är för litet ovanför vindsbjälklaget eller om det materialet kan användas för att öka boytan på en vind som ska byggas om.

Tillbaka till startartikeln ”Rätt klimatskal lönar sig”.

3861533-lagenheter-1_web

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]