[ Annons ]

Det finns ett stort intresse för nya lösningar för osuppfångning i kök hos de som bygger täta hus.
Publicerat 3 oktober, 2016

Täta hus kräver rätt köksfläkt

Ju tätare hus som byggs, desto större blir utmaningen att få till en god innemiljö. Vanliga köksfläktar kan sätta hela luftflödet i en lägenhet ur spel och äventyra brandsäkerheten. Här tipsar experten Per Kempe om hur du väljer rätt fläktsystem.

Kombinationen av moderna, tätt byggda hus och energieffektiv ftx-ventilation kan ställa till problem i innemiljö i lägenheter med vanliga köksfläktar. Undertryck kan dra in lukt från grannlägenheterna, men också försämra brandsäkerheten.

[ Annons ]

– Köksfläktar kan skapa så stora undertryck att det blir omöjligt att öppna dörrarna i en lägenhet, säger Per Kempe, teknisk doktor i energi- och driftuppföljning på konsultföretaget Projektengagemang.

Frånluften i bad och wc, kan börja gå baklänges. Många brandlösningar bygger på att det alltid kan hållas ett undertryck i frånluftsystemet, så att rök inte läcker in i andra lägenheter vid brand i en lägenhet. Men ett starkt undertryck vid spisfläktsforcering skapar stora problem.

Ett sätt att förebygga stora undertryck är att använda spiskåpa med volym som sitter mot vägg. Då kan inte undertrycket bli så stort att frånluften i bad och wc vänder då spiskåpans luftflöde drivs av undertrycket i frånluftssystemet.

– Kolfilterfläktar rengör och cirkulerar förvisso luften, men har flera nackdelar – de tar inte upp fukt och värme, och de modeller som är tillräckligt effektiva är ofta väldigt dyra. Dessutom är kostnaden hög för att byta filter. Använder man inte originalfiltren är risken stor att matos läcker förbi kolfiltret och funktionen försämras kraftigt, säger Per Kempe.

Energimyndigheten anser att problemen är så allvarliga att myndigheten nu skapat ett innovationskluster som arbetar för bättre och säkrare lösningar. Projektens slutrapporter väntas släppas i november. Per Kempe leder uppdraget och håller nu på med djupintervjuer med olika branschaktörer.

– Det börjar redan i arkitektfasen. När man väljer kökslayout så bestämmer man även typ av spiskåpa/fläkt, för att transportera bort matos.

Den lösning som kräver bland de högsta luftflödena är köksöar med frihängande spisfläktar och de med lägst luftflöden är spiskåpa med en volym som sitter mot en köksvägg.

– Bättre lösningar måste tänkas in redan i planeringsstadiet, säger Per Kempe.

Resultatet av det arbete som nu pågår kommer att sammanställas i en rapport och redovisas på en workshop 21 oktober i Stockholm. Målet är alltså att förebygga komfort- och säkerhetsproblemen med undertryck, men också att den avsedda energibesparingen med ett lågenergihus inte ska gå förlorad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]