[ Annons ]

Publicerat 12 april, 2013

Tänk regionalt och ta bort de kommunala särkraven vid bo?stadsbyggande

Möjligheten för enskilda orter eller kommuner att locka till sig nya invånare och arbetstillfällen samt skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt är inte längre begränsad till utvecklingen på lokal nivå. Det märks inte minst under de dagar jag spenderade på den årliga fastighetsmässan Mipim i Cannes. På Mipim samlas inte bara fastighetsägare utan i allt större […]

Möjligheten för enskilda orter eller kommuner att locka till sig nya invånare och arbetstillfällen samt skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt är inte längre begränsad till utvecklingen på lokal nivå. Det märks inte minst under de dagar jag spenderade på den årliga fastighetsmässan Mipim i Cannes. På Mipim samlas inte bara fastighetsägare utan i allt större utsträckning regionföreträdare, där kommunpolitiker beslutat sig att gå samman på regional nivå för att skapa regioner som i kraft av sin storlek kan locka många olika typer av människor och därmed skapa goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen.

[ Annons ]

Utvecklingen mot mer av regional samverkan är lätt att följa även hemma i Sverige. Inte minst samarbetena inom Öresundsregionen, Västra Götaland, Mälardalen och Stockholm-Uppsala, för att nämna några exempel. Här har infrastruktursatsningar och utbyggda möjligheter till goda kollektiva kommunikationer gjort att arbetsmarknaden utvidgats långt utanför kommungränsen. Det är inte längre bostadsorten som avgör var vi arbetar, istället är det möjligheten att enkelt kunna förflytta sig som är avgörande för var vi väljer att bo och arbeta.

För de flesta är det inte på vilken sida av kommungränsen man befinner sig som avgörande för valet av bostadsort.”

Sambandet mellan goda kommunikationer, tillgång till bostäder och ekonomisk tillväxt blir än starkare när man tar del av föredragen på Fastighetsmässan i slutet av mars. Där redogör bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Anders Lindström, vd för Storstockholms Lokaltrafik för betydelsen av snabba och effektiva kommunikationer för att skapa attraktiva regioner.

Tyvärr verkar de politiker som talar sig varma för utbyggda kommunikationer och bättre möjligheter till arbetspendling inom en region missa den regionala nivån när det kommer till bostadsbyggande. Här sätter kommunpolitiker ofta upp en mental gräns vid kommungränsen.

För de flesta är det inte på vilken sida av kommungränsen man befinner sig som avgörande för valet av bostadsort. Istället är det tillgången till effektiva kommunikationer och restiden som blir betydelsefulla faktorer. Det är här kommunpolitikernas mentala gräns blir problematisk.

Den mentala gränsen yttrar sig i form av de kommunala särkrav som kommunerna sätter upp för bostadsbyggandet. I sin strävan att minska energianvändningen vill många kommuner ställa sin egna tuffa krav för energianvändningen. I en kommun kan kravet på energianvändning vara 60 kilowatttimmar per år medan det på andra sidan kommungränsen är 55 kilowattimmar som gäller.

Det är naturligtvis en lovvärd ambition att en kommun vill vara en föregångare och bidra till att minska miljöpåverkan. Samtidigt medför de många och skiftande särkraven att det är svårt att dra nytta av stordriftsfördelarna i bostadsproduktion inom en region, när kommunernas krav är så olika. Byggkostnaderna blir högre och bostadsbyggandet avstannar när det inte går att räkna hem den extra investeringen som krävs för att nå kraven.

Istället för att sätta upp ett staket mot omvärlden vid kommungränsen borde även bostadsbyggandet omfattas av regionutvecklingstanken. För en sammanhängande och dynamisk region, där arbetsmarknad och bostadsmarknad spänner över kommungränserna, blir det kontraproduktivt med kommunala särkrav kring bostadsbyggandet.

Insatser för regionutveckling och regionförstoring har inneburit en omfattande utvidgning av tidigare lokala arbetsmarknader genom ökade pendlingsmöjligheter. Nu är det dags att ta regionutvecklingsstrategin till nästa nivå. Nu måste även bostadsbyggandet bli regionalt och de kommunala särkraven bort.

För övrigt

… märker jag att intresset för en reformering av bostadshyresmarknaden
ökar på flera håll.

… noterar jag att intresset för fastighetsarenor är stort. Business Arena
i Malmö och Göteborg blir välbesökta.

… är cykeln framme igen! Äntligen!

 

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]