Tagged Utbildning

Kräver politiskt samarbete kring nyanländas etablering

Det behövs snarast en blocköverskridande överenskommelse för att underlätta nyanländas inträde och etablering på arbetsmarknaden. Det kravet riktar nu flera representanter för fastighetsbranschen till de folkvalda.

Läs mer

Linnéuniversitetet får masterprogram i byggteknik

Målet med den tvååriga masterutbildningen är att ge eleverna kunskaper inom konstruktionsteknik och samtidigt bredda forskningen inom byggteknik. Programmet har fått 2,4 miljoner i bidrag från KK-stiftelsen.

Läs mer