Tagged Utbildning

”Hur ska skolbarnen få rum?”

Nu i höst har ungefär 30 000 barn börjat i förskoleklass i Storstockholm. I hela landet är siffran 123 500 barn. Fantastiska siffror. Maria Pleiborn hoppas att alla barnen får en bra start på skolan, även om hon befarar att det inte blir så.

Läs mer

Bygge av studentbostäder ökar – marknaden viker

Drygt hälften, 54 procent, av landets studentsbostadsaktörer vill bygga fler studentbostäder än de gör idag, enligt Studentbostadsföretagens nyproduktionsrapport. Det är en minskning med 11 procentenheter jämfört med 2017, samtidigt som byggandet ökar.

Läs mer