Tagged Stadsutveckling

Gustav III torg tar form

Diös har tillsammans med Östersunds kommun har presenterar planförslaget för Nya Gustav III Torg i Östersund. Torget ska vara attraktivt och levande, och innehålla såväl bostäder som mötesplatser, kontor, hotell och kommersiell verksamhet.

Läs mer

Sweco projekterar Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir en del av den första etappen av den kommande Ostlänken. Nu står det klart att det blir Sweco som projekterar stadens centralt belägna resecentrum, som innebär en stor utvidgning av dagens järnvägsområde och som även binder samman stadens norra och centrala delar.

Läs mer

”Vi måste ha människor runt omkring oss”

Jan Gehls klassiker Byer for Mennesker finns numera i svensk översättning. Där argumenterar han för en återgång till en mindre och mer humanistisk skala i stadsbyggandet. Ett modernt byggande bortom modernismen som inte behöver hemfalla åt nostalgiskt återskapande av forna tiders byggnader.

Läs mer

Veidekke och Anor köper i Göteborg

Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter köper fastigheten Masthugget 43:9 i centrala Göteborg. Säljare är Elof Hansson Fastigheter och den obebyggda fastigheten ingår i detaljplanen för utvecklingsprojektet vid Masthuggskajen som vann laga kraft i fjol.

Läs mer