Tagged säkerhet

Checklista ska minska risken för kriminell verksamhet i lokaler

Sexhandel, drogcentraler och organiserad brottslighet – det brottsförebyggande arbetet har blivit en allt större del i många fastighetsbolags vardag. För att minska risken för kriminell verksamheten i uthyrda lokaler har Fastighetsägarna lanserat en checklista.

Läs mer

”Minst fyra svenska byggnader har liknande fasad som Grenfell Tower”

Okunskap kan vara ett lockande alternativ för Fastighetsägare som vill undvika att åtgärda bristande fasadkonstruktioner. Men okunskap kommer inte vara en godtagbar förklaring efter vad vi lärt oss från brandkatastrofen i Grenfell Tower. Det menar Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Läs mer

Ett välbevakad lektion om att förebygga brott

Kamerabevakning är en effektiv metod för att stävja brott och otrygghet. Men att det samtidigt ofta innebär svåra intresseöverväganden för den som sätter upp kameran framkom på ett seminarium anordnat av Fastighetsägarna.

Läs mer