Tagged rekrytering

Ny förvaltningschef på Specialfastigheter

Michaela Sköld har rekryterats som ny förvaltningschef på Specialfastigheter. Hon kommer närmast från Fortifikationsverket där hon varit chef för förvaltningsstödsenheten region Mitt och haft rollen som ställföreträdande regionchef.

Läs mer